frokost 0128. august var det klart for årets viktigste frokost.  Dette var et landsomfattende tiltak i regi av VTA bedriftene og deres arbeidsgiverforening ASVL Hensikten med arrangementet var å sette fokus på at mange med behov for et tilrettelagt arbeidstilbud går ut av skolen uten å få noe tilbud og blir ofte en del av utenforskapet. Lokale politikere, videregående skole og andre var invitert til en frokost sammen med oss som jobber her på Ime Verksted. De frammøtte fikk en orientering om hva VTA er (Varig tilrettelagt arbeid) og samfunnsøkonomien i dette, samt hva kommunen får igjen for hver VTA plass.  I tillegg var det anledning til å stille spørsmål, noe som ble flittig gjort.  Spørsmålene ble besvart fra administrasjonen ved bedriften. Takk til lokale politikere, politiske partier og andre inviterte som valgte å prioritere denne frokosten.