Endring av drift:   

Driften ved Ime Verksted har vært tilpasset den smittesituasjonen vi har sett rundt oss. Selv om vi ser en positiv utvikling i fohold til smitte vil vi ha et noe høyere nivå på smittervernet samtidig som vi vil prøve å opprettholde tilnærmet normal drift.  Bedriften følger de rådene som kommer fra myndighetene og Nav, i tillegg til de rådene vi får via vår arbeidsgiverforening, ASVL.  

Som et ledd i vårt smittearbeid ønsker vi ikke uautorisert besøk utenfra.  Alle som ikke har sin jobb eller andre oppgaver på Ime Verksted bør avtale besøk på forhånd.

Dette kan gjøres på følgende måter:

Henvendelser angående produksjon, Produksjonsleder, Trond Johnsen tlf 918 18 322

Andre henvendelser: Daglig leder, Roald Tobiassen, tlf 400 23 751

Bedriftens hovednummer, tlf 38 27 17 30

Vi kan også kontaktes på e-post