stillingEn av våre arbeidsledere går over i pensjonistenes rekker og vi søker hennes etterfølger. Vi har ledig stilling som ARBEIDSLEDER i 50% stilling.

Stillingen vil i all hovedsak være oppfølging, veiledning og opplæring av arbeidstakere i arbeidssituasjoner, sosiale settinger og utviklingsoppgaver.

 


Arbeidsoppgaver og produksjon er viktige virkemidler og det er derfor ønskelig med praktiske ferdigheter i tillegg til formell kompetanse. Deltakelse i produksjonen er også en viktig del av stillingen.

Sosiale aktiviteter og møtedeltakelse er en del av stillingens innhold og det er krav til deltakelse i disse.

Ønsket praksis:

• Praksis fra arbeid med mennesker.

• Praksis fra ulike produksjonsområder.

• Praksis fra veiledning, tilrettelegging og oppfølging.

Andre kvalifikasjoner:

• Personlig egnethet for å jobbe med mennesker og tilrettelegging

• Tålmodighet i møte med mennesker i de ulike settingene.


Les mer om stillingen her - samt hvor søknaden skal sendes.

SØKNADSFRIST: 15.11.2021

pdfLedig stilling_Ime_Verksted.pdf