Vår visjon:

Vekst gjennom arbeid 

Verdigrunnlaget til Ime Verksted AS er:

  • Trygghet
  • Toleranse
  • Omtanke

Les mer her >> 

Vårt mål:

Vi vil gi dem som har langsiktige eller kortsiktige begrensninger i sitt jobbvalg, mulighet til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for en passiv tilværelse.

Klikk på linken under for å få mer info om VTA plass og søknadsprosess.

vekst-figur-stor

  Les mer her >> 

  • Artikkelvisninger 244536

For å kunne levere tjenester til Nav på utvalgte områder er det en forutsetning at leverandøren er godkjent som tiltaksarrangør. Ime Verksted innehar denne godkjenningen. Hvert år blir mål og måloppnåelse i forhold til bestillinger og samarbeidsavtale gjennomgått og evaluert.  Hvert tredje år er det en utvidet dokumantasjonsplikt der Ime Verksted overfor Nav må dokumentere at de etterlever tiltaksregelverk og de krav som Nav stiller til sine tiltaksarrangører.  Som godkjent tiltaksarrangør kan bedriften levere ulike tjenester til Nav og det offentlige. Dette kan være tjenester til enkeltpersoner og/eller grupper.

Ime Verksted kan også tilby kurs og tjenester til andre som f.eks. kommuner, trygdekontor, sosialkontor mfl. Dersom det er ønskelig kan Ime Verksted sammen med BHT Mandal tilby kurs innenfor HMS området.

DSC01303

 

 

 

Ime Verksted AS
er sertifisert i henhold til det internasjonale kvalitetssystemet NS - EN ISO 9001-2015

KiwaNA 9001 003

Les mer her >>

ime folket

IME VERKSTED AS
Vassmyrveien 30
4515 Mandal
Tlf:  38 27 17 30

post@imeverksted.no
Finn din kontaktperson

Jobbfrukt er ett av våre mange tilbud.

Fruktkurv 21


Webdesign ©2012 Salit