For å kunne levere tjenester til Nav på utvalgte områder er det en forutsetning at leverandøren er godkjent som tiltaksarrangør. Ime Verksted innehar denne godkjenningen. Hvert år blir mål og måloppnåelse i forhold til bestillinger og samarbeidsavtale gjennomgått og evaluert.  Hvert tredje år er det en utvidet dokumantasjonsplikt der Ime Verksted overfor Nav må dokumentere at de etterlever tiltaksregelverk og de krav som Nav stiller til sine tiltaksarrangører.  Som godkjent tiltaksarrangør kan bedriften levere ulike tjenester til Nav og det offentlige. Dette kan være tjenester til enkeltpersoner og/eller grupper.

Ime Verksted kan også tilby kurs og tjenester til andre som f.eks. kommuner, trygdekontor, sosialkontor mfl. Dersom det er ønskelig kan Ime Verksted sammen med BHT Mandal tilby kurs innenfor HMS området.

DSC01303

 

 

 

Vårt mål:

Vi vil gi dem som har langsiktige eller kortsiktige begrensninger i sitt jobbvalg, mulighet til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for en passiv tilværelse. Klikk på linken under for å få mer info om VTA plass og søknadsprosess.

Les mer

Verdigrunnlaget til Ime Verksted AS er:

Trygghet
Toleranse
Omtanke

Les mer

IME VERKSTED AS

Vassmyrveien 30
4515 Mandal

KONTAKT

Tlf: 38 27 17 30post@imeverksted.no
Finn din kontaktperson

SERTIFISERT

Ime Verksted AS er sertifisert i henhold til det internasjonale kvalitetssystemet NS - EN ISO 9001-2015

VISJON

Vekst gjennom arbeid.
Jobbfrukt er ett av våre mange tilbud.


Innhold © Ime Verksted AS AS. Webdesign ©2024 Web Norge.