For å kunne levere tjenester til Nav på utvalgte områder er det en forutsetning at leverandøren er godkjent som tiltaksarrangør. Ime Verksted innehar denne godkjenningen. Hvert år blir mål og måloppnåelse i forhold til bestillinger og samarbeidsavtale gjennomgått og evaluert.  Hvert tredje år er det en utvidet dokumantasjonsplikt der Ime Verksted overfor Nav må dokumentere at de etterlever tiltaksregelverk og de krav som Nav stiller til sine tiltaksarrangører.  Som godkjent tiltaksarrangør kan bedriften levere ulike tjenester til Nav og det offentlige. Dette kan være tjenester til enkeltpersoner og/eller grupper.

Ime Verksted kan også tilby kurs og tjenester til andre som f.eks. kommuner, trygdekontor, sosialkontor mfl. Dersom det er ønskelig kan Ime Verksted sammen med BHT Mandal tilby kurs innenfor HMS området.

DSC01303