Ime Verksted har gjennom sitt samarbeid med Maren AS satt fokus på gjenvinning og gjenbruk.

Gjennom sortering av det rene treavfallet som blir levert i Miljøparken på Brennevinsmyra, sorterer Ime Verksted ut det som kan brukes til ved, kapper dette opp i 30 cm og pakker det i 60 liters vedsekker. Fra Miljøparken selges denne veden rimelig.

Ime Verksted har investert i en forholdsvis stor makuleringsmaskin. Makulering er et tilbud til næringsdrivende i regionen, spesielt til revisjons- og regnskapsfirmaer, og til virksomheter som fører egne regnskap. Alt som er over 10 år gammelt kan i de fleste tilfeller makuleres, og vi på Ime kan gjøre denne jobben.

Alle som har materiale som burde vært makulert kan kontakte oss for tilbud. Vi kan tilby ulike ordninger, alt fra at vi setter ut dunker som vi bytter ut når kunden gir beskjed, til at vi kan ta imot containere dersom det dreier seg om større kvanta.

Vårt mål er at makulering skal skje på en betryggende måte, og at kundene skal kunne stole på at vi gjør en god jobb.


Produkteksempler fra denne avdelingen:

- Makuleringstjenester
- Ved
- Europaller
- Engangspaller
- Tennved i kartong

 

makulering   vedsalg

Miljopark   miljopark3

Miljopark4   Miljopark2