vekst-figur-storVi vil gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg, mulighet til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for en passiv tilværelse.

Stadig flere er mennesker som i et helt normalt liv, eller arbeidsliv opplever ting som gjør at de trenger et annet sted å arbeide for å komme seg tilbake og bygge seg opp igjen for å møte nye utfordringer.  Andre har Ime Verksted som sin arbeidsplass innenfor Varig Tilrettelagt Arbeid.

Hva gjør jeg for å søke om Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et arbeid hos en bedrift som er godkjent av Nav for å drive med denne typen arbeid.  Rammene på en VTA bedrift er trygge og forutsigbare kombinert med en produsjon der arbeidsoppgvene er tilrettelagte og tilpasset den enkeltes mestrings og kunnskapsnivå

Kravet for å kunne begynne på en varig tilrettelagt arbeidsplass er at man har en uførepensjon eller står i utsikt til å få innvilget en uførepensjon.  Søknad om VTA plass går gjennom ditt lokale Nav kontor.  Dersom du lurer på om VTA kan være noe for deg, er du hjertelig velkommet til å besøke oss slik at du kan få et innblikk i hvordan vi har det på Ime Verksted.


 Kvalitetspolitikk for Ime Verksted:

Arbeid og vekst står sentralt på Ime Verksted, og vi skal ha en kvalitet på vårt tiltaksarbeid der arbeidstakere, tiltaksdeltaker og ansatte gjennom kontinuerlig utvikling, mestring og læring, får en bedre livskvalitet og en bedre hverdag.

Bedriften ønsker å skape et godt arbeidsmiljø og en trivelig arbeidsplass for alle som er ansatt.

Bedriften ønsker å være en underleverandør av produkter og tjenester til den øvrige industri.

Referanser:

Ta kontakt for å få oppgitt referanser på ulike typer arbeidsoppdrag. Vår styrke er fleksibilitet, leveringstid, pris og kvalitet.                                                           

Vårt mål:

Vi vil gi dem som har langsiktige eller kortsiktige begrensninger i sitt jobbvalg, mulighet til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for en passiv tilværelse. Klikk på linken under for å få mer info om VTA plass og søknadsprosess.

Les mer

Verdigrunnlaget til Ime Verksted AS er:

Trygghet
Toleranse
Omtanke

Les mer

IME VERKSTED AS

Vassmyrveien 30
4515 Mandal

KONTAKT

Tlf: 38 27 17 30post@imeverksted.no
Finn din kontaktperson

SERTIFISERT

Ime Verksted AS er sertifisert i henhold til det internasjonale kvalitetssystemet NS - EN ISO 9001-2015

VISJON

Vekst gjennom arbeid.
Jobbfrukt er ett av våre mange tilbud.


Innhold © Ime Verksted AS AS. Webdesign ©2024 Web Norge.