Vi har byttet system for kvalitetsstyring:

For å utvikle oss videre i kvalitetsarbeid og integrere produksjonaktivitene i vår kvalitetstenking har vi byttet system for kvalitetsstyring:

  • Vi er nå sertifisert i henhold til det internasjonale kvalitetssystemet NS - EN ISO 9001-2015

Vi anser dette for å være et system som er internasjonalt kjent og akseptert og som våre kunder og leverandører er godt kjent med.

 KiwaNA 9001 003