Vi har et bevisst forhold til miljøet gjennom deler av vår produksjon.  Gjennom samarbeidet med Maren AS bidrar vi til gjenvinning og gjenbruk.

Vi reparerer paller som får nye bruksområder og lengre levetid.  Vi sorterer ut rent trevirke som vi lager til ved.  Gjennom dette arbeidet sparer vi samfunnet for kostnader og vi bidrar til at det er mulig å varme opp boliger med materialer som blir gjenbrukt.

Vi har også investert i ei presse der vi kan presse flis og sagespon til briketter som kan brukes til å fyre i ovner med. Det betyr at vi kan forlenge verdikjeden av de matrialene vi bruker.

P1010396