org kart C

 

 

Styret ved Ime Verksted AS:

Styrets leder:               Thore Westermoen, kommunens representant

Styrets nestleder:         Inger Lill Damkås, kommunens representant

Styremedlem:              Heidi Sandaa, kommunens representant

Styremedlem:              Rune Haddeland, arbeidstakernes/foresattes representant

Styremedlem:              Bjørn Lajord, ansattes representant

Varamedlem:               Kaare Hjort, kommunens representant

Varameldem:               Jan Inge Revheim, arbeidstakernes/foresattes repr.

Varamedlem:               Trygve Nøstdahl, ansattes representant