Verdigrunnlaget til Ime Verksted er:

Trygghet - Toleranse - Omtanke

Dette skal vi ha med oss i bakhodet uansett hvilke produkter eller tjenester vi arbeider med.

Trygghet, toleranse og omtanke er sentrale begreper for arbeidet på Ime Verksted. Ime Verksted skal oppfattes som en trygg arbeidsplass, der det er rom for
ulikheter og for at vi alle er forskjellige.

Alle har sine styrker på noen områder. Vi har omtanke for hverandre som gode kolleger og har et godt sosialt og inkluderende miljø. Samtidig har vi en
allsidig produksjon og kunder som er avhengige av oss.

Vi er stolte av arbeidsplassen og de produktene vi produserer.

P1020089